Protecció de dades

A l'efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal, PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U informa a l'Usuari de l'existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l'entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat de la qual és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, el mateix té la possibilitat d'exercitar, d'acord amb l'establert en aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U amb domicili a C/Sils, s/n, 17430, Santa Coloma de Farners, Girona aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U pot rebre a través de correu electrònic dades de personals per a la gestió de candidatures a llocs de treball, si escau l'empresa es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-los i de destruir-los, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.


L'Usuari que facilita les seves dades personals enviant correu electrònic amb el seu Currículum Vitae, atorga el seu consentiment a PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U per rebre comunicacions, sempre relacionats amb serveis de l'empresa. Si no desitja rebre qualsevol d'aquestes comunicacions podrà comunicar-ho dirigint un escrit a PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U amb domicili a C/Sils, s/n, 17430, Santa Coloma de Farners, Girona aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.