prefabricats planas, fonaments, pilars, forjats, tancamnents, murs i tanquesHOSPITAL

Centre sanitari dedicat a malalts renals. L’edificació està formada per una planta en forma de creu de dos nivells més una coberta plana. La superfície ocupada és d’uns 1600m2. L’estructura consta de pilars de 40x40 i jàsseres prefabricades amb prellosa externa. Les caixes d’escala i ascensor s’han resolt amb panells horitzontals massissos de 20cm de fins a 6 alçades. Les escales i replans, també prefabricats, es recolzen en les pròpies caixes d’escala. Les façanes són de panell horitzontal deixant finestres corregudes amb retorns del panell de 20cm de voladís. L’acabat de panell és una combinació d’àrid rentat blanc i gris Macael. Les façanes principals acaben amb una marquesina de formigó blanc amb un voladís de 120cm.


[ TORNAR ]
PLANAS Prefabricats | Ctra. Sils, s/n · 17430 Sta. Coloma Farners (Girona) | + 34 972 84 35 12 | info@prefabricatsplanas.com
Avís legal  - Política de privacitat  - Mapa web  - Cookies
prefabricats formigó  -  mòduls prefabricats  -  panells prefabricats  -  banys prefabricats  -  formigó pretensat  -  formigó armat
CAT  | ES  | FR