prefabricats planas, fonaments, pilars, forjats, tancamnents, murs i tanques


FONAMENTS

FONAMENTS

Els fonaments prefabricats de formigó estan pensats per obtenir una qualitat i una rapidesa de muntatge molt elevades. Permeten un repartiment de càrregues uniforme de l’estructura suportada....

[ + INFO ]
ANCLATGE ROSCAT

ANCLATGE ROSCAT

Unió pilar-fonamentació que consisteix en la col•locació de barres roscades en la fonamentació abans del formigonat. La distribució de les barres es farà d'acord amb les plantilles subministrades per PREFABRICATS M. PLANAS S.A.
La unió roscada es formigonarà després per aconseguir una major...

[ + INFO ]
ENCASTAT

ENCASTAT

Sistema d'unió entre pilar i fonamentació en el que es deixa un calze en la fonamentació on s'hi col•locarà el pilar. Una vegada aplomat i anivellat el pilar es porta a terme el reomplert del calze amb morter tipus Groutt.
El calze pot ser llis o grecat segons les necessitats de cada projecte.
...

[ + INFO ]
UNIÓ PER BEINES

UNIÓ PER BEINES

En aquest cas la unió entre el pilar i la fonamentació es portarà a terme mitjançant una sèrie de barres d'acer corrugat que sortiran de la base del pilar. Aquestes barres s'hauran d’inserir en les baines previstos en la fonamentació i s'ompliran amb morter tipus Groutt o similar....

[ + INFO ]
BUSTIA

BUSTIA

S'haurà de deixar sortint de la fonamentació l'armat indicat per PREFABRICATS M. PLANAS S.A. que encaixarà amb el forat de la part inferior del pilar, una vegada aplomat i anivellat es reomplirà mitjançant morter sense retracció tipus Groutt o similar....

[ + INFO ]

Si desitja més informació, descarregui el nostre catàleg tècnic.


[ Catàleg tècnic ]
PLANAS Prefabricats | Ctra. Sils, s/n · 17430 Sta. Coloma Farners (Girona) | + 34 972 84 35 12 | info@prefabricatsplanas.com
Avís legal  - Política de privacitat  - Mapa web  - Cookies
prefabricats formigó  -  mòduls prefabricats  -  panells prefabricats  -  banys prefabricats  -  formigó pretensat  -  formigó armat
CAT  | ES  | FR