prefabricats planas, fonaments, pilars, forjats, tancamnents, murs i tanques



RECTANGULAR


Dipòsit de formigó pretensat destinat a l'emmagatzematge de líquids diversos i als processos de depuració d'aigua residual. Està composat per panells de formigó armat HA-45 (N/mm2) d'alçada 3,50metres, en el cas del dipòsit sense coberta, o 3,70metres, en el cas del dipòsit amb coberta. Tots els panells tenen una amplada fixa de 2,35metres. Aquest dipòsit rectangular permet volums entre 20m3 i 10.390m3
Possibilitat d'instal•lar-hi coberta i parets interiors si així ho requereix el client.


[ TORNAR ]
PLANAS Prefabricats | Ctra. Sils, s/n · 17430 Sta. Coloma Farners (Girona) | + 34 972 84 35 12 | info@prefabricatsplanas.com
Avís legal  - Política de privacitat  - Mapa web  - Cookies
prefabricats formigó  -  mòduls prefabricats  -  panells prefabricats  -  banys prefabricats  -  formigó pretensat  -  formigó armat
CAT  | ES  | FR