prefabricats planas, fonaments, pilars, forjats, tancamnents, murs i tanquesT-55


Jàssera de coberta de tipus armada de cantell fixa 55cm i fabricada en dos tipologies: doble pendent o pendent simple. En el cas de la T-55 de doble pendent la llum màxima permesa és de 12m, pel que fa a la T-55 de pendent simple el màxim és de 8m.


[ TORNAR ]
PLANAS Prefabricats | Ctra. Sils, s/n · 17430 Sta. Coloma Farners (Girona) | + 34 972 84 35 12 | info@prefabricatsplanas.com
Avís legal  - Política de privacitat  - Mapa web  - Cookies
prefabricats formigó  -  mòduls prefabricats  -  panells prefabricats  -  banys prefabricats  -  formigó pretensat  -  formigó armat
CAT  | ES  | FR