prefabricats planas, fonaments, pilars, forjats, tancamnents, murs i tanques


JASSERA PERALTADA

JASSERA PERALTADA

De tipus pretensat aquesta jàssera permet llums de fins a 42metres de llarg amb cantells que van des dels 120cm fins a 285cm. La pendent de la jàssera és del 10%...

[ + INFO ]
T-55

T-55

Jàssera de coberta de tipus armada de cantell fixa 55cm i fabricada en dos tipologies: doble pendent o pendent simple. En el cas de la T-55 de doble pendent la llum màxima permesa és de 12m, pel que fa a la T-55 de pendent simple el màxim és de 8m....

[ + INFO ]
INTECAP

INTECAP

Element de coberta d'ample 1,20m i longitud variable fins a 12m. Permet un intereix major que les biguetes....

[ + INFO ]
H-CANAL

H-CANAL

Canal de formigó en forma de H per la recollida d’aigües pluvials de secció 40x40 cm o 50x50 cm amb longitud màxima de 12m....

[ + INFO ]
Y-PLAN

Y-PLAN

Jàssera de coberta amb secció en forma de Y especialment dissenyada per la instal•lació de coberta de tipus corba. La secció de la jàssera pot ser de 100, 105 o 110cm i la llum màxima permesa es de 27m....

[ + INFO ]
JASSERES I

JASSERES I

Jàssera pretensada de secció en forma de I especialment dissenyada per el seu ús en coberta plana.
Disposem de jàsseres d'ample fixa 50cm i amb alçades fins a 170cm. La longitud màxima d'aquest tipus de jàssera és de 34m.
...

[ + INFO ]
BIGUETA

BIGUETA

Biguetes de coberta de diferents mides en funció de la sobrecarrega i intereixos necessaris per cada projecte....

[ + INFO ]
T-PLAN

T-PLAN

Jàssera peraltada de coberta de tipus armada que permet llums de fins a 18m de longitud i de cantell variable següent el mínim 110cm i 150cm el màxim.
La pendent d'aquest element es del 10%.
...

[ + INFO ]

Si desitja més informació, descarregui el nostre catàleg tècnic.


[ Catàleg tècnic ]
PLANAS Prefabricats | Ctra. Sils, s/n · 17430 Sta. Coloma Farners (Girona) | + 34 972 84 35 12 | info@prefabricatsplanas.com
Avís legal  - Política de privacitat  - Mapa web  - Cookies
prefabricats formigó  -  mòduls prefabricats  -  panells prefabricats  -  banys prefabricats  -  formigó pretensat  -  formigó armat
CAT  | ES  | FR